צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

שירות נגיש הכשרה ורענון לעובדים נותני שירות

20.12.2012 |

אמצעי הדרכה אישי לעובדים נותני שירות, שיכשיר אותם לתת מענה לקשיים התפקודיים של מקבלי השירות

שירות נגיש - הכשרה ורענון לעובדים נותני שירותים
 
הנגשת השירות בהבנה שעל נותן השירות לתת מענה לקושי התפקודי ולא למוגבלות
 
 
חברות הצוות הדידקטי:
   רחלי רגב, מורשית נגישות שירות, מ.ר. 2112 
   דיקלה רימון, פיתוח למידה והדרכה בארגונים
  
מציעות אמצעי למידה והדרכה, אשר יאפשרו לנותני השירות להשתלם, ללמוד וליישם, תוך כדי עבודתם.
(On The Job Training).
   
נותני השירות יממשו את תודעת הנגישות של הארגון, בהתאם לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
בתחומים: קשיי התפקוד הצפויים בהתאם לסוג השירות ולמוגבלויות שונות, והדרכים לסייע בהנגשת השירות.
  
 
לשון החוק:
 

הכשרת עובדים
למתן שירות
לאנשים עם
מוגבלויות

89. (א)     בנוסף לביצוע תקנה 88, ינחה חייב בביצוע התאמות נגישות
 לשירות
את צוות העובדים שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, את הממונים הישירים עליהם וכן נושאי משרה על פי דין (בפרק זה – נושא
משרה) שתפקידם לספק שירות לציבור,
בכל אלה:

                          (1) סוגי מוגבלויות שונים וכיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת קבלת השירות;

                        (2) כללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם מובלות בעת מתן השירות, לרבות דרך ולשון הפניה אליהם;

                        (3) הפעולות שעל העובד או נושא המשרה לנקוט בהן כדי לבצע את התאמות הנגישות, לרבות תפעול אמצעי העזר ותחזוקתם, מתן שירותי עזר או הזמנתם. ותחזוקת התאמות אשר בוצעו למקום הציבורי בו

      (ב)    חייב בביצוע התאמות הגישות לשירות יבטיח שבמקום מתן השירות
 
יהיו בכל שעות מתן השירות לציבור עובדים אשר הונחו כאמור בתקנת משנה (א), למעט שירות צעיבוריהניתן בשעות בהן אין עובדים במקום מתן השירות.

 

 

 

 
 
 
מאפייני המענה ההדרכתי
 
* חסכוני ויעיל למעסיק: הדרכה באמצעי דפוס ודיגיטל, המשמשים בשגרת העבודה, ומאפשרים שימור ושיפור הכשירות באופן עצמאי ויומיומי על ידי העובדים.
ניתן ללא תלות בביצוע ימי הדרכה (פרונטאליים).
ניתן לשלב מבחן בקיאות בהתאם לדרישות תקנות החוק.
  
* מכוון לשינוי תודעתי של נותני השירות: התייחסות לוקחת אחריות לפתרון הקושי התפקודי של מקבלי השירות.
שינוי תודעתי הוא המפתח להטמעה של תפיסת השירותיות המונגשת בארגון.
 
* מענה מותאם לארגון, לפי סוג השירות, כגון:
      - שירות טלפוני או שירות בהתכתבות (צ'אט)
      - שירות בדלפק סגור או פתוח
      - שירות עמידה במרחב 
      - סדרנים ודיילי עזר
      - מאבטחים
      - הדרכה והוראה
      - נהגים בתחבורה ציבורית
 
* מציג לנותני השירות את מכלול התחום: עמדות, ידע, תקנות ומיומנויות
 
* מפותח בהתאמה לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות השירות), ובתיאום עם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.