צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
 • השתלמויות מוריםהשתלמויות מורים

  השתלמויות מורים נערכות מחוץ לבתי הספר או כהשתלמויות חדר-מורים לטיפוח הצוות. ההשתלמויות מושתתת על העשרת הידע בתחום התוכן, רכישת ידע דידקטי והתנסות מעשית.

   
 • בית או ספרבית או ספר

  ספרו של ד"ר גיל גרטל "בית או ספר" עוסק בחינוך הממלכתי (זה שמטעם המדינה) ומאבקו רב השנים בחינוך ההורים.

   
 • דרך הטבע - הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכידרך הטבע - הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכי

  ספרו של ד"ר גיל גרטל אודות התפתחות הפדגוגיה הטבעית ועיקריה. בראשם – טיולי בתי הספר, בהם הטבע מחליף את הספרים כמקור הידע; המציאות שבחוץ מחליפה את הכיתה כמרחב למידה, וההתנסות מחליפה את השינון כדרך לימוד.

   
 • הוראה מחוץ לבית ספר - השתלמויות מוריםהוראה מחוץ לבית ספר - השתלמויות מורים

  השתלמות חדר מורים להקניית ידע ומיומנות בתחום הלמידה מחוץ לבית הספר. פיתוח של תוכנית ההשתלמות, והכשרה וליווי של מנחי ההשתלמויות