צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
23.11.2009 |

הדרכה טובה היא שם כולל למתודות יסוד של עמידה מול קהל. סדנאות מִישוּב מיועדות למדריכים בכירים, ומקנות כלים לחניכה של מדריכים מתחילים.

הדרכה טובה היא שם כולל לקבוצה של מתודות ועזרים המשמשים את אלה שעומדים בפני קהל, ונדרשים להעביר לו תוכן כלשהו.
סדנאות מִישוּב מיועדות למדריכים בכירים, ונועדו להעניק כלים לליווי, חניכה ומשוב למדריכים מתחילים.
מטרת סדנאות הדרכה טובה ומישוב, להעמיד את המדריך בביטחה במדרגה ממנה יוכל לצאת להדרכה ללא חשש ולהתמקד בדרכי ההעברה המתאימות לנושא הנלמד ולקבוצה המשתלמת.
 
בין הנושאים הנלמדים: שפת גוף, הופעה, קשר עין, קול, שפה, סידור המרחב ותנועה.
הסדנאות מבוססות התנסות מעשית ומשוב. בדרך כלל: סדרה של תרגילים, מהפשוט אל המורכב, שבהם נדרש המדריך לעמוד מול חבריו ולהדריכם.
בחלק מהסדנאות משולב משוב וידאו. התרגיל מצולם ומוקלט ואחר כך צופה המדריך המתרגל בהופעה של עצמו.
 
תהליכי תכנון ופיתוח סדנאות 'הדרכה טובה' ומישוב בצוות הדידקטי מתחילים בדרך כלל בבירור ציפיות עם המזמינים ובהכרת הניסיון של המשתלמים ומיומנותם בעקרונות ההדרכה הטובה.
 
דוגמאות לסדנאות הדרכה טובה ומישוב שבוצעו בצוות הדידקטי:
1. השתלמויות הדרכה טובה, תפקידי פיקוד בשירות בתי הסוהר, בהזמנת מחלקת הדרכה, שב"ס, 2002 – 2008.
2. מישוב, השתלמויות צוות בכיר, העברת משוב למדריכים צעירים, בהזמנת רשות הטבע והגנים, 2005.