צרו קשר: 03-7369426

נחזור אליך:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
23.11.2009 |

הכשרה והשתלמויות של צוות הדרכה בארגונים נועדה להעמיק את ידיעותיהם, לתת בידם כלים מעשיים להדרכה ולטפח אותם ברמה האישית והצוותית.

הכשרה והשתלמויות של צוות הדרכה בארגונים נועדה להעמיק את עולם הידע של המדריכים, לתת בידם כלים מעשיים לפעולת ההדרכה ולטפח את המדריכים ברמה האישית והצוותית.
מדריכים מתמודדים עם משימות מורכבות בבואם לבצע משימת הדרכה. עליהם להכיר את תוכן ההדרכה, להפיק תהליך הוראה-למידה בתנאים בלתי פורמליים, להגיע לדיאלוג אמיתי עם קהל היעד, לתכנן את לוח הזמנים שמשתנה מקבוצה לקבוצה ולהתאים מתודות הדרכה לקבוצות המודרכות.
 
בצוות הדידקטי אנו מאמינים שאותם עקרונות הוראה-למידה שנכונים לקהל היעד, נכונים גם לצוות ההדרכה. הכוונה בעיקר לחשיבותה של ההתנסות כשלב הכרחי בקליטת המידע החדש, ולהבעה ולשימוש בידע הנלמד, לצורך חיזוק ושימור הידע החדש.
על כן הכשרת צוות ההדרכה מושתתת על שלושה יסודות:
העשרת הידע בתחום התוכן הרלוונטי; רכישת מיומנויות מתודולוגיות - כיצד להעביר את התכנים לתלמידים; והתנסות מעשית ויצירה כמרכיב הכרחי בתהליך הלמידה.
 
למדריכים בכירים אנו מציעים גם העמקה בתחום תורת ההדרכה. בכלל זה:
א. ניתוח התנאים המוקדמים לעבודת המדריך: תוכן, קהל ותופעות.
ב. תכנון הדרכה – שיקולי דעת בהגדרת הרעיון המרכזי ובחירת דרכי הדרכה מתאימות.
ג. סדנאות הכרות עם דרכי הדרכה מגוונות, המהוות את כלי העבודה המרכזי.
ד. התנסות מודרכת (מִישוּב) – תרגול לקראת שליטה בשיקולי הדעת ובדרכי ההדרכה.
 
בדרך כלל פיתוח הכשרת צוות הדרכה כולל את השלבים הבאים:
1. ניתוח הצרכים ומבנה הארגון.
2. ניתוח התוכן והגדרת רעיון מרכזי להעברה.
3. הכנת תוכנית הכשרה הכוללת תכנים ומיומנויות.
4. פיתוח הדגמות להדרכה שתועברנה 'אחד לאחד' במסגרת ההכשרה.
5. ביצוע ההכשרה והסתייעות במנחים מקצועיים.
6. הערכה ומשוב.
 
דוגמאות להכשרות צוות הדרכה שפותחו ובוצעו בצוות הדידקטי:
1. השתלמות שנתית למנהלי מוזיאונים, יחידת המוזיאונים משרד הביטחון, 1998 - 2002.
2. קורס מדריכי ומדריכות מוזיאונים, פיתוח הקורס, ליווי וביצוע, בהזמנת יחידת המוזיאונים משרד הביטחון וקצין חינוך ראשי צה"ל, 2001 – 2009.
3. סדנת חניכה בתחום פיתוח הדרכה לרכזי הדרכה בתנועות הנוער, מועצת תנועות הנוער, 2008.
4. המדריך לחינוך בטיולים, תקצירי שיעורים ותרגילים לפרק הפדגוגי בהכשרת מדריכי טיולים. הוצאת הצוות הדידקטי, 2004.